Tag Archive for 'เด็กสมาธิสั้น'

การเรียนของเด็กสมาธิสั้น

ระเบียบกฎเกณฑ์ในห้องเรียน จะยิ่งทำให้เด็กสมาธิสั้นมีปัญหามากขึ้น ครูจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเด็กด้วยความเมตตา โดย แยกสอนเด็กเป็นกลุ่ม ๆ แทนที่จะสอนรวมกัน (ห้องเรียนคู่ขนาน) เด็กสมาธิสั้นที่ต้องเรียนกับเพื่อนกลุ่มใหญ่มักวอกแวกง่าย เบื่อง่าย และ ยังต้องการ คำชมและกำลังใจเป็นอย่างมาก กว่าจะทำงานแต่ละชิ้นให้เสร็จ การสอนพิเศษ ตัวต่อตัว อาจช่วยได้มาก เด็กบางคนทำงานกับครูพิเศษ แค่ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงจะสามารถทำงานได้มากเท่ากับทำที่โรงเรียนทั้งวัน (ห้องเรียนสอนเสริม) พึงระลึกไว้ว่า เด็กสมาธิสั้นอาจเรียนได้ดีเท่าเพื่อน ๆ เพราะเด็กมีสติปัญญาปกติ เพียงแต่ไม่สามารถจัดการกับงาน ตามความรับผิดชอบได้อย่างเป็นระเบียบและยังขาดความใส่ใจในงานอีกด้วย เมื่อได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกทาง เด็กจะเรียนได้ บางคนเรียนได้ดีมากด้วยซ้ำไป “ยา” ไม่สามารถทำให้เด็กมีอาการดีขึ้นหรือหายได้ เพราะมิได้รักษาอาการที่ต้นเหตุ แต่ช่วยให้เด็กนิ่งได้แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น จะต้องใช้ควบคู่ไปกับ การปรับพฤติกรรมของทั้งเด็กและของพ่อแม่ พร้อมทั้งให้ความรักโดยไม่มีเงื่อนไข พ่อ-แม่ อาจเคยได้ยินว่า มีวิธีการรักษาเด็กสมาธิสั้นหลายวิธีด้วยกัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยากับเด็ก กรณีเช่นนี้มักใช้กับเด็กที่มีอาการน้อยเท่านั้น ถ้ามีอาการที่จิตแพทย์เด็กวินิจฉัยว่า เด็กจะต้องใช้ยา การช่วยเหลือด้วยวิธีอื่นจะต้องควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน การนำเด็กเรียนพิเศษจนมากเกินไป ทำให้เด็กเครียดและขาดความสุขในวัยเด็ก จริงๆแล้วควร พาเด็กเล่นกีฬาทีไม่มีกฎเกณฑ์หรือรุนแรงมากเกินไป เช่น คาราเต้ เตควันโด้ ต่อยมวย ฟันดาบ แต่ควรพาไปว่ายน้ำ เพื่อให้ข้อต่อแขนขาได้ทำงานเต็มที่ […]