Tag Archive for 'สภาวะโลกร้อน'

วิธีทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

จากสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจนกลายสภาพมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกนั้น ผู้คนต่างตระหนักถึงภัยอันตรายที่กำลังคืบคลานมาสู่มวลมนุษยชาติทีละก้าวอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งจากกระแสดังกล่าวทำให้ผู้คนได้เริ่มกลับมาให้ความสนใจในเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไว้ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อไปมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของบริษัทที่ประกอบกิจการทางด้านธุรกิจยิ่งต้องใส่ใจในเรื่องดังกล่าวให้มากเป็นพิเศษ เพราะต้องเข้าใจว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้มลภาวะในด้านต่างๆย่ำแย่อย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากการทำธุรกิจแทบจะทั้งสิ้น ธุรกิจต่างๆจึงต้องเร่งทำความเข้าใจและใส่ใจในวิธีการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้มากกว่านี้ก่อนที่จะได้รับผลกระทบจากสังคมตามมา ซึ่งจะกลายมาเป็นสภาพที่ยากจะแก้ไขและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้ โดยวิธีการที่จะช่วยให้บริษัทของผู้ประกอบการมีส่วยช่วยลดภาวะโลกร้อนและมลพิษในด้านต่างๆมีดังต่อไปนี้ ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง การลดการใช้ทรัพยากรต่างๆภายในบริษัทถือเป็นแนวทางอย่างแรกที่ผู้ประกอบการควรจะนำมาใช้บริหารการจัดการภายในบริษัท โดยควรเริ่มจากการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดคุณค่าและคุ้มค่ากับราคามากที่สุดก่อน เช่น การนำกระดาษเอกสารมาใช้ทั้ง 2 หน้า ไม่ควรเว้นว่างไว้ในหน้าใดหน้าหนึ่ง ก็เป็นหนึ่งในวิธีการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองได้ นอกเหนือจากจะช่วยลดการตัดต้นไม้มาทำกระดาษแล้วยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทในการจัดซื้อกระดาษเอกสารต่างๆด้วย หรือทางเลือกในปัจจุบันในการทำงานเอกสารบางอย่างก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้กระดาษอีกต่อไป อาจจะใช้การจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของหน่วยความจำและไฟล์ประเภทต่างๆได้ ซึ่งนั่นคือทางเลือกที่น่าสนใจมากอีกทางหนึ่งของบริษัทที่ต้องการจะก้าวเดินไปเป็น Smart Business ในอนาคต นำกลับมาใช้ใหม่ อุปกรณ์สำนักงานบางชนิดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากควรใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เมื่อถึงเวลาครบรอบปีที่จะต้องทำความสะอาดออฟฟิศ มีเอกสารหรือซองจดหมายและกล่องที่ใช้เก็บของเป็นจำนวนมากที่จะต้องทำการถูกโละและนำไปทำลายทิ้ง ผู้ประกอบการควรที่จะตรวจสอบก่อนนำไปทำลายว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ยังอยู่ในภาพที่พอจะใช้การได้ จากนั้นจึงดำเนินการแยกอุปกรณ์ดังกล่าวออกมาจากในส่วนที่จะนำไปทำลาย อุปกรณ์ที่ควรจะแยกออกมาก็เช่น คลิปหนีบกระดาษ ซองจดหมาย แฟ้มเก็บเอกสารต่างๆ เป็นต้น เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ถ้ายังไม่เสียหายสามารถเก็บไว้ใช้ได้ต่อ นอกจากนี้แล้วการเลือกซื้ออุปกรณ์ก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เช่นเดียวกัน โดยขอแนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เมื่อใช้หมดสามารถหาซื้อมาเติมใหม่ได้ เช่น พวกปากกาเมจิค ดินสอกด เทปกาว ที่เย็บกระดาษ เป็นต้น เพราะมีความคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณได้มากกว่าการที่จะไปซื้อของที่ใช้หมดครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยนั่นเอง ใช้ของที่สามารถรีไซเคิลได้ การเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ภายในออฟฟิศและธุรกิจของทางบริษัทคือทางออกอย่างหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและการเกิดมลภาวะของขยะอันไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ผู้ประกอบการสามารถใช้ระบบการส่งอีเมล์ มาใช้แทนการส่งจดหมายของแต่ละแผนกภายในองค์กร ถ้าบริษัทของผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายที่จำเป็นต้องใช้วัสดุภัณฑ์บรรจุสินค้าให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อก็ควรทำการรณรงค์ให้ผู้บริโภคนำถุงผ้ามาใช้ใส่แทนถุงพลาสติกโดยอาจจะให้ส่วนลดกับลูกค้าก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นถุงพลาสติกได้จริงๆ ก็ควรเลือกใช้ถุงพลาสติกที่มีคุณภาพสูงและสามารถย่อยสลายเองได้ […]