Tag Archive for 'พลังงานทางเลือก'

พลังงานทดแทน กับการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนาคต

ในปัจจุบันความมั่นคงทางพลังงานเป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพลังงานหลักในปัจจุบันที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งก็หนีไม่พ้นพลังงานฟอสซิลโดยที่พลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานที่นิยมและแพร่หลายมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวดเร็วในอนาคต ซึ่งประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานประเภทนี้ใช้เองได้ในอัตราส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับความต้องการภายในประเทศ เป็นผลให้ต้องมีการนำเข้าเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลเป็นจำนวนมาก ประเทศต้องเสียงบประมาณในการจัดหาพลังงานฟอสซิล ปีละไม่น้อยเลยทีเดียว วิกฤตการณ์พลังงานน้ำมันครั้งล่าสุดที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกต่อเนื่อง ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่าย ทำให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ปั่นป่วนไปตามกัน ซึ่งก็มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหลายประการไม่ว่าจะเป็น การเก็งกำไรของผู้ค้าน้ำมัน การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน แต่ปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือ การเพิ่มขึ้นของความต้องการบริโภคน้ำมันอย่างมาก ของประเทศที่มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อนแรง เช่น จีน ทำให้ความต้องการพลังงานน้ำมันสูงขึ้นต่อเนื่อง อันทำให้เกิดภาวะราคาถีบตัวขึ้นอย่างในปัจจุบัน เหตุการณ์นี้หากมองในแง่ดี ก็น่าจะเป็นสัญญาณกระตุ้นเตือน ถึงความไม่แน่นอนในการพึ่งพิงพลังงานน้ำมันแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้เริ่มมีแรงผลักดันให้พัฒนาพลังงานทางเลือกกันจริงจังมากขึ้น รวมถึงทำให้นักธุรกิจเริ่มเห็นโอกาสในธุรกิจใหม่อีกประเภทหนึ่ง นั่นคือการลงทุนในการพัฒนาพลังงานทางเลือก พลังงานทางเลือกนี้ หมายถึงพลังงานที่สะอาด สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ได้ต่อเนื่องไม่มีวันหมด และยังเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่างๆ ต่อโลกด้วย พลังงานทดแทนที่สำคัญก็คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ และพลังงานจากลม ที่ธุรกิจต่างๆ เริ่มเห็นความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นเสียที และตอนนี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากมีปัจจัยผลักดันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซ ที่เป็นแหล่งพลังงานในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นมาก การได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องของกฎระเบียบและภาษีต่างๆ การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทำให้ต้นทุนในการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกลดลง อีกทั้งปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะเรือนกระจกทำให้โลกร้อน ก็เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกตระหนักถึงพลังงานที่สะอาดมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้โอกาสของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเป็นไปได้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ยังจำต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการให้เงินสนับสนุน การให้สิทธิพิเศษด้านภาษี […]