Tag Archive for 'ดับเพลิง'

การทะนุถนอมคุ้มกันถังดับเพลิง

นอกจากการทำความเข้าใจวิธีการใช้พร้อมทั้งการเลือกเฟ้นตระกูลถังดับเพลิงให้พอเหมาะกับประเภทของไฟ แล้ว จุดสำคัญของการอุดหนุนถังดับเพลิงก็เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่ออำนาจ ของการดับเพลิงจึงควรดูแลถังดับเพลิงที่อยู่ในอาการพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทำความสะอาดถังดับเพลิง พร้อมกับเครื่องใช้ไม้สอยเสริม (สายฉีดและหัวฉีด) อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสภาพการณ์ข้างนอกของถังดับเพลิง ตัวถังไม่ผุกร่อนหรือขึ้นสนิม สายฉีดไม่แตกหักหรือรั่วซึม ไม่จัดตั้งถังดับเพลิงในโซนที่มีความชุ่มชื้น (บริเวณที่อาจโดนฝน หรือใกล้ซิงค์น้ า ) หรือมีอุณหภูมิสูง (วาง ตากแดด, ใกล้จุดปรากฏความร้อนต่างๆ หม้อต้มน้ำ เตาอบ เตาหุงต้ม) หรือก่อเกิดความสกปรกได้ง่าย รวมทั้งวิเคราะห์ให้ไม่มีเครื่องกั้นทางเข้าออก เพื่อให้หยิบฉวยได้สะดวก สืบสวนสลากแนวใช้ ป้ายบอกจุดติดตั้ง ป้ายแสดงระบุการสงวน และผู้ตรวจสอบ ให้อ่านได้ ชัดเจนตลอด ในกรณีที่ใช้ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ควรหมั่นพลิกถังดับเพลิง คว่ำ หงาย 5-6 ครั้ง เพื่อให้ผงเคมี ในมีการเคลื่อนที่ ไม่จับตัวกันเป็นก้อน อย่างน้อยเดือนละครั้ง พิจารณาความดันของถังดับเพลิง ดูว่ายังอยู่ในช่วงที่กำหนดจากมาตรวัดความดัน ถ้าเข็มวัดยังชี้ อยู่ในแถบสีเขียวแสดงว่าถังดับเพลิงยังอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน เพราะด้วยถังดับเพลิงประเภทที่ไม่มีมาตรวัด ความดันเช่น CO2 ให้ใช้แบบชั่งความหนักเบา น้ำหนักไม่ควรลดลงมากกว่า 20% กรณีที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 […]