Tag Archive for 'กระแสคลื่น'

พลังงานคลื่นทะเลที่ไม่มีวันหมดและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พลังงานคลื่นเป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหา และยังเป็นพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งขนาดของลูกคลื่นที่ยิ่งกินเนื้อที่กว้างเท่าใดก็ยิ่งมีความสูงและกว้างขึ้นเท่านั้น ข้อสำคัญอยู่ที่การหาเทคโนโลยีที่จะนำพลังงานคลื่นมาใช้ ประโยชน์เท่านั้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งใช้งานตามแนวชายฝั่งด้วยจุดประสงค์ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ เป็นการก้าวไปสู่วิวัฒนาการใหม่ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีที่ลดปัญหาในการก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก โดยมีสหภาพยุโรปให้การสนับสนุน ทั้งในด้านการเงิน และการทดลอง เพื่อนำเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนมาสู่ตลาดโลก ปัจจุบันมนุษย์สามารถคิดค้นนำพลังงานคลื่นในมหาสมุทรมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้อย่างจริงจัง เป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานคลื่นในมหาสมุทรโดยใช้ร่วมกับเครื่องจับคลื่นและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเทอร์โบที่ทำหน้าที่เป็นพลังงานคลื่นให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องจับพลังงานคลื่นมีลักษณะ เป็นโครงคล้ายเปลือกหอย ซึ่งคลื่นจากทะเลสามารถซัดเข้าและออกได้อย่างเป็นอิสระ ความแรงของกระแสคลื่นภายนอกที่ซัดเข้ามาจะทำให้ระดับน้ำภายในเครื่องจับคลื่นขยับขึ้น-ลงไปตามจังหวะคลื่น จากนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเทอร์โบก็จะเข้ามามีบทบาทโดยใช้เครื่องกังหันแบบเวลส์ ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษคือ ใบพัดของเครื่องกังหันจะหมุนไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าลมจะพัดผ่านใบพัดของเครื่องกังหันในทิศทางใดก็ตาม เครื่องกังหันจะหมุนไปตลอดเวลาไม่ว่าระดับคลื่นในเครื่องจับคลื่นจะสูงหรือต่ำก็ตาม เมื่อกังหันหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะแปลงพลังงานคลื่นให้เป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีศักยภาพในการนำพลังงานจากอุณหภูมิของทะเลมาใช้ เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าระดับพลังงานจากอุณหภูมิของทะเลอาศัยหลักที่ทะเลหรือมหาสมุทรมีการแบ่งชั้นความร้อนตามธรรมชาติ ข้อดีของพลังงานคลื่นทะเลนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จำนวนมหาศาลเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่มีวันสิ้นสุด สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าอย่างเพียงพอต่อการใช้งานในโลก ชิ้นส่วนของของเครื่องกลพลังงานน้ำส่วนใหญ่จะมีความคงทน มีอายุการใช้งานกว่าเครื่องจักรอย่างอื่น เครื่องกลมีความสามารถดำเนินการได้ในเวลาอันรวดเร็ว และควบคุมให้ผลิตกำลังงานออกมาได้ใกล้เคียงกับความต้องการใช้พลังงานได้ตลอดเวลา  การผลิตพลังงานจากคลื่นมีความคุ้มทุน เมื่อสถานที่ที่จะติดตั้งโครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมาก