Archive for the 'ธุรกิจพลังงาน' Category

การทำงานโซล่าเซลล์

การทำงานโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทาง electronic ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โปตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น วัสดุสำคัญที่ใช้ทำโซล่าเซลล์์ ได้แก่ สารซิลิคอน (Si) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่ใช้ทำชิพในคอมพิวเตอร์ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซิลิคอนเป็นสารซึ่งไม่เป็นพิษ มีการนำมาผลิตโซล่าเซลล์ใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะมีราคาถูก คงทน และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังมีวัสดุชนิดอื่นที่สามารถนำมาผลิตโซล่าเซลล์ได้ เช่น แกลเลียมอาเซไนด์ CIS และ แคดเมียมเทลเลอไรด์ แต่ยังมีราคาสูง และบางชนิดยังไม่มีการพิสูจน์เรื่องอายุการใช้งานว่าสามารถใช้งานได้นานข้อเสียของสารซิลิคอนคือ การทำให้บริสุทธิ์และอยู่ในรูปสารที่พร้อมจะทำเซลล์ฯ มีราคาแพง และ แตกหักง่ายในขบวนการผลิต

หากจะกล่าวว่าพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดก็คงจะไม่ผิด เพราะสามารถเปลี่ยนพลังงาน แสงของดวงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ จะเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งยังนำไปเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ เพื่อนำมาใช้ในภายหลัง โซลาร์เซลล์ ปัจจุบันมีราคาถูกลงกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้เริ่มเป็นที่นิยมใช้โซลาร์เซลล์มาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อนำใช้ในครัวเรือนมากขึ้น โดยสามารถนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ มาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิด เช่น ไฟแสงสว่าง ทีวี และ เครื่องชาร์ตโทรศัพท์พัดลม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ส่วนจะใช้ได้นานมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับ ปริมาณไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ และ อัตราการใช้ไฟฟ้า ของเครื่องมือ เครื่องใช้ แต่ละชนิด

การนำเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลมาใช้ให้เกิดประโยชน์

11217960_880040202073412_1421442767103869098_nชีวมวล คือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ สารอินทรีย์เหล่านี้ได้มาจากพืชและสัตว์ต่างๆ เช่น เศษไม้ ขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การใช้งานชีวมวลเพื่อทำให้ได้พลังงานอาจจะทำโดย  นำมาเผาไหม้เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าทดแทนพลังงานจากฟอสซิลซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดและอาจหมดลงได้ ชีวมวลเล่านี้มีแหล่งที่มาต่างๆกัน อาทิ พืชผลทางการเกษตร เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร ไม้และเศษไม้ หรือของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน แล้วเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาล แล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืช ดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิง เราก็จะได้พลังงานออกมา การใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล สามารถใช้ได้ทั้งในรูปของพลังงานความร้อน ไอน้ำ หรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า โดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้น หรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูก

การนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่น นอกจากนี้การผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่สร้างสภาวะเรือนกระจก เนื่องจากการปลูกทดแทนทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดการหมุนเวียนและไม่มีการปลดปล่อยเพิ่มเติม การนำเอาชีวมวลไปใช้สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงหรือว่าผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้ชีวมวลที่นำไปเป็นพลังงานและนำไปใช้ได้หลากหลายอย่างเช่นนำไปเป็นก๊าซหุงต้น การเอาไหม้เพื่อความอบอุ่น การให้แสงสว่าง เป็นต้น หรือผ่านกระบวนการทางเคมี กระบวนการทางเคมีสามารถนำชีวมวลนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบและสะดวกต่อการนำไปใช้งานได้หลากหลาย อย่างเช่นเอธานอล ก๊าซชีวภาพ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง เนื่องจากพื้นที่เรามีแหล่งวัตถุดิบมาใช้ในกระบวนการทางเคมีอยู่เยอะ ไม่ว่าของเสียจากสัตว์ ซากพืช พร้อมทั้งพืชชนิดต่างๆที่เหมาะสมในการนำมาแปรรูป

เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
-การสันดาป (Combustion Technology) เป็นปฏิกิริยาการรวมตัวกันของเชื้อเพลิงกับออกซิเจนอย่างรวดเร็วพร้อมเกิดการลุกไหม้และคายความร้อน
-การผลิตเชื้อเพลิงเหลว (Liquidification Technology)
-การผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification Technology) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่มีอยู่ในชีวมวลที่สำคัญกระบวนการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงแบบ Thermal Conversion
-การผลิตก๊าซโดยการหมัก (Anaerobic Digestion Technology)
-การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
-เตาแก๊สชีวมวล เป็นเตาที่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มอาหารในครัวเรือน โดยใช้เศษไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง

พลังงานคลื่นทะเลที่ไม่มีวันหมดและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1_displayพลังงานคลื่นเป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหา และยังเป็นพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งขนาดของลูกคลื่นที่ยิ่งกินเนื้อที่กว้างเท่าใดก็ยิ่งมีความสูงและกว้างขึ้นเท่านั้น ข้อสำคัญอยู่ที่การหาเทคโนโลยีที่จะนำพลังงานคลื่นมาใช้ ประโยชน์เท่านั้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งใช้งานตามแนวชายฝั่งด้วยจุดประสงค์ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ เป็นการก้าวไปสู่วิวัฒนาการใหม่ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีที่ลดปัญหาในการก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก โดยมีสหภาพยุโรปให้การสนับสนุน ทั้งในด้านการเงิน และการทดลอง เพื่อนำเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนมาสู่ตลาดโลก

ปัจจุบันมนุษย์สามารถคิดค้นนำพลังงานคลื่นในมหาสมุทรมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้อย่างจริงจัง เป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานคลื่นในมหาสมุทรโดยใช้ร่วมกับเครื่องจับคลื่นและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเทอร์โบที่ทำหน้าที่เป็นพลังงานคลื่นให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องจับพลังงานคลื่นมีลักษณะ เป็นโครงคล้ายเปลือกหอย ซึ่งคลื่นจากทะเลสามารถซัดเข้าและออกได้อย่างเป็นอิสระ ความแรงของกระแสคลื่นภายนอกที่ซัดเข้ามาจะทำให้ระดับน้ำภายในเครื่องจับคลื่นขยับขึ้น-ลงไปตามจังหวะคลื่น จากนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเทอร์โบก็จะเข้ามามีบทบาทโดยใช้เครื่องกังหันแบบเวลส์ ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษคือ ใบพัดของเครื่องกังหันจะหมุนไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าลมจะพัดผ่านใบพัดของเครื่องกังหันในทิศทางใดก็ตาม เครื่องกังหันจะหมุนไปตลอดเวลาไม่ว่าระดับคลื่นในเครื่องจับคลื่นจะสูงหรือต่ำก็ตาม เมื่อกังหันหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะแปลงพลังงานคลื่นให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีศักยภาพในการนำพลังงานจากอุณหภูมิของทะเลมาใช้ เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าระดับพลังงานจากอุณหภูมิของทะเลอาศัยหลักที่ทะเลหรือมหาสมุทรมีการแบ่งชั้นความร้อนตามธรรมชาติ ข้อดีของพลังงานคลื่นทะเลนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จำนวนมหาศาลเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่มีวันสิ้นสุด สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าอย่างเพียงพอต่อการใช้งานในโลก ชิ้นส่วนของของเครื่องกลพลังงานน้ำส่วนใหญ่จะมีความคงทน มีอายุการใช้งานกว่าเครื่องจักรอย่างอื่น เครื่องกลมีความสามารถดำเนินการได้ในเวลาอันรวดเร็ว และควบคุมให้ผลิตกำลังงานออกมาได้ใกล้เคียงกับความต้องการใช้พลังงานได้ตลอดเวลา  การผลิตพลังงานจากคลื่นมีความคุ้มทุน เมื่อสถานที่ที่จะติดตั้งโครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมาก

แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

การอนุรักษ์พลังงาน ความพยายามเพื่อลดการใช้พลังงานในระบบลง ซึ่งการอนุรักษ์พลังงานที่ดีจะเป็นการวางแผนในด้านการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเพื่อการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับการลดความต้องการใช้พลังงานลง ซึ่งการอนุรักษ์พลังงานนี้จะให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและอ้อม เช่น เพิ่มรายได้ของระบบ เพิ่มคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของชาติ

แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานหรือการใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญ ได้แก่
1. การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตใต้สำนึกการใช้พลังงาน
2 การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจะต้องมีการวางแผนและควบคุมการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดมีการลดการสูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา เพื่อลดการรั่วไหลของพลังงาน เป็นต้น
3. การใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และอื่น ๆ
4. การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอมประหยัดไฟ เป็นต้น
5. การเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทำให้เชื้อเพลิงให้พลังงานได้มากขึ้น
6. การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวัสดุที่ชำรุดนำมาซ่อมใช้ใหม่ การลดการทิ้งขยะที่ไม่จำเป็นหรือการหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่ (Recycle)

นโยบายพลังงาน
1. พัฒนาพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นโดยจัดหาพลังงานให้เพียงพอ มีเสถียรภาพด้วยการเร่งสำรวจและพัฒนาแหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเร่งให้มีการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในระดับรัฐบาลเพื่อร่วมพัฒนาแหล่งพลังงาน วางแผนพัฒนาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดหา ความผันผวนทางด้านราคา และลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า
2. ดำเนินการให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดยสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร โดยสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งให้มากขึ้น โดยขยายระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3. กำกับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ และเป็นธรรมต่อประชาชน โดยกำหนดโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงที่เหมาะสม และเอื้อต่อการพัฒนาพืชพลังงาน รวมทั้งสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากที่สุด และบริหารจัดการผ่านกลไกตลาดและกองทุนน้ำมัน เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด และส่งเสริมการแข่งขัน และการลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม บริการ และขนส่ง โดยรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และมาตรการ สนับสนุนให้ครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงการใช้ไฟฟ้าสูงสุด รวมทั้งการวิจัยพัฒนาและกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งระบบราง เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนด้านการจัดหาพลังงานของประเทศ
5. ส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงานที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดมาตรฐานด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

จะเห็นได้ว่าภาครัฐให้ความสนใจกับการใช้พลังงานในประเทศเป็นอย่างยิ่ง การที่ประชาชนรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าจะช่วยให้ภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณได้อย่างมหาศาล

พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน และทวีความสำคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น การผลิตพลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นการผลิตพลังงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้น แหล่งพลังงานมีหลากหลายทั้งพลังงานที่ได้จากการผลิตโดยมนุษย์ และพลังที่ได้จากธรรมชาติ สามารถแบ่งแหล่งพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้ เป็น พลังงานจากซากฟอสซิล มวลชีวภาพ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์

การใช้เทคโนโลยีให้ประหยัดพลังงานต้องคำนึงถึงการประโยชน์ที่ได้รับ และผู้ใช้ต้องเห็นความสำคัญของพลังงานซึ่งในปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับปัญหาราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น

ข้อดีและข้อเสียพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ข้อดีและข้อเสียพลังงานความร้อนใต้พิภพ
มนุษย์เราได้พลังงานความร้อนมาจากหลายแห่งด้วยกัน เช่น จากดวงอาทิตย์ พลังงานในของเหลวร้อนใต้พื้นพิภพ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานน้ำในหม้อต้มน้ำ พลังงานเปลวไฟผลของความร้อนทำให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่น อุณหภูมิสูงขึ้น หรือมีการเปลี่ยนสถานะไป และนอกจากนี้แล้วพลังงานความร้อนยังสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้อีกด้วยหน่วยที่ใช้วัดปริมาณความร้อน คือ แคลอรี่ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า แคลอรี่มิเตอร์
พลังงานความร้อนใต้พิภพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่สิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจมีผลกระทบได้ เช่นเดียวกับการใช้พลังงานชนิดอื่น ดังนั้นการนำมาใช้จึงต้องเตรียมศึกษาและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย กระนั้นก็ตามเป็นที่น่ายินดีว่าการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือน ที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่จะมีก็เป็นเรื่องที่ป้องกันได้ดังที่ทำกันได้ผลแล้วในประเทศต่างๆ
ข้อดีของพลังความร้อนใต้พิภพ
-ปั๊มน้ำมันก๊าซไฮโดรเจนในเมืองเรย์จาวิก ซึ่งเริ่มจ่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้กับรถบัส 3 คัน เชื้อเพลิงนี้ผลิตขึ้นจากน้ำที่ใช้พลังความร้อนใต้พิภพ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ในประเทศไอซ์แลนด์
-การผลิตพลังความร้อนใต้พิภพแทบไม่ก่อมลพิษหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเลย พลังงานนี้เงียบและน่าเชื่อถืออย่างที่สุด โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพผลิตพลังงานประมาณ 90% ตลอดเวลา เมื่อเทียบกับ 65-75% ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล
-แต่โชคร้ายที่ถึงแม้ว่าหลายประเทศมีแหล่งสำรองความร้อนใต้พิภพที่อุดมสมบูรณ์ แต่แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการพิสูจน์ว่าดีแล้วนี้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่ำมาก
-น้ำร้อนที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้วนั้น แม้อุณหภูมิจะลดลงบ้าง แต่ก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอบแห้ง และใช้ในห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรได้ นอกจากนั้น น้ำที่เหลือใช้แล้วยังสามารถนำไปใช้ในกิจการเพื่อกายภาพบำบัด และการท่องเที่ยวได้อีก ท้ายที่สุดคือ น้ำทั้งหมดซึ่งยังมีสภาพเป็นน้ำอุ่นอยู่เล็กน้อย จะถูกปล่อยลงไปผสมกับน้ำตามธรรมชาติในลำน้ำ ซึ่งนับเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเกษตรกรในฤดูแล้งได้อีกทางหนึ่งด้วย
ข้อควรระวังจากการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ
สภาพความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมส่วนใหญ่ อาจกล่าวได้ว่ามีสาเหตุมาจากการผลิตและการใช้พลังงานของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ดังนั้นการเสาะแสวงหาทรัพยากรพลังงานมาเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆจึงควรระมัดระวังและพิจารณาให้รอบคอบก่อนนำมาใช้

นักสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรพลังงาน ดังนี้
1) ทำให้เกิดการเจ็บป่วย ล้มตาย
2) ทำให้สิ่งของและทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย
3) ทำลายสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
4) เกิดมลภาวะทั้งทางดิน น้ำและอากาศ

การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
เซลล์แสงอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2497 เทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ พี-เอ็น แบบใหม่โดยวิธีการแพร่สารเข้าไปในผลึกของซิลิกอน จนได้เซลล์แสงอาทิตย์อันแรกของโลกซึ่งมีประสิทธิภาพเพียง 6% ซึ่งปัจจุบันนี้เซลล์แสงอาทิตย์ได้ถูกพัฒนาขึ้นจนมีประสิทธิภาพสูงกว่า 15% แล้ว ในระยะแรกเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับโครงการด้านอวกาศ ดาวเทียมหรือยานอวกาศที่ส่งจากพื้นโลกไปโคจรในอวกาศ ก็ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังไฟฟ้า ต่อมาจึงได้มีการนำเอาแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้บนพื้นโลกเช่นในปัจจุบันนี้ เซลล์แสงอาทิตย์ในยุคแรกๆ ส่วนใหญ่จะมีสีเทาดำ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้เซลล์แสงอาทิตย์มีสีต่างๆ กันไป เช่น แดง น้ำเงิน เขียว ทอง เป็นต้น เพื่อความสวยงาม

เซลล์แสงอาทิตย์ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ1.กลุ่มที่ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอน จะแบ่งตามลักษณะของผลึกที่เกิดขึ้น คือแบบที่เป็นรูปผลึก และแบบที่ไม่เป็นรูปผลึก แบบที่เป็นรูปผลึก จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน และ ชนิดผลึกรวมซิลิคอน แบบที่ไม่เป็นรูปผลึก คือชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน 2.กลุ่มที่ทำจากสารประกอบที่ไม่ใช่ซิลิคอน ซึ่งประเภทนี้จะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 25% ขึ้นไป แต่มีราคาสูงมากไม่นิยมนำมาใช้บนพื้นโลก จึงใช้งานสำหรับดาวเทียมและระบบรวมแสงเป็นส่วนใหญ่ แต่การพัฒนาขบวนการผลิตสมัยใหม่จะทำให้มีราคาถูกลง และนำมาใช้มากขึ้นในอนาคต ปัจจุบันนำมาใช้เพียง 7 % ของปริมาณที่มีใช้ทั้งหมด

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงาน ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน

การพัฒนาพลังงานทดแทนใหม่เพื่อนำมาใช้อย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันแหล่งพลังงานต่างๆนั้นเริ่มจะเหลือน้อยลงทุกที หรือหากมีก็ได้มายากขึ้นด้วยข้อจำกัดต่างๆ เช่น ความยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งพลังงาน รวมทั้งเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเพราะการใช้พลังงานเหล่านั้นเป็นข้อจำกัดที่สำคัญมาก ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงพยายามมองหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ มาใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลมีมากขึ้น อย่างประเทศไทยเองก็มีหลายหน่วยงานที่พยายามมองหาแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ๆ มาใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล

โดยพลังงานใหม่ที่น่าสนใจและน่าจะพัฒนาให้เกิดขึ้นในประเทศได้อย่างมีศักยภาพ หากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและได้รับความร่วมมือจากประเทศที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า คือ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง พลังงานจากคลื่นทะเล แก๊สจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยและระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สำหรับการที่จะพัฒนาพลังงานใหม่ให้กับประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วย  1. เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ชานอ้อย ซังข้าวโพด ไม้เนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อน ขี้เลื่อย โดยการนำไปอัดแท่ง ข้อดีคือ สะดวกแก่การขนส่ง เป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจึงทำให้เป็นที่สนใจอย่างมาก ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตทั้งในและต่างประเทศ โดยภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ในงานเป็นเชื้อเพลิงใน Boiler เพื่อผลิตไอน้ำหรือใช้ในเตาเผาได้ 2.พลังงานจากคลื่นทะเล โดยการนำกระแสคลื่นในทะเลมาผลิตไฟฟ้าได้ ซึ่งอาศัยอุปกรณ์ที่ดึงพลังงานจากคลื่นมาใช้โดยตรง ทั้งนี้จะทำการแปลงการเคลื่อนไหวในแนวตั้งของกระแสคลื่นและการพองตัวของฟองอากาศไปผลักให้เครื่อง กำเนิดไฟฟ้าหมุน 3.แก๊สจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย โดยการนำเอาขยะมาฝังกลบ เพื่อให้เกิดก๊าซมีเทนตามธรรมชาติจากขยะที่เน่าเสียแล้วนำก๊าซที่ได้มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 4.ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่ทำหน้าที่ส่งไฟฟ้าจากผู้ให้บริการไปยังผู้ใช้บริการด้วยระบบสื่อสาร สองทางเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า

จะเห็นได้ว่าการพฒันาพลังงานทดแทนใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้งานจะช่วยทำให้มีพลังงานใช้ได้อย่างยั่งยืนขึ้น ทั้งนี้ประชาชนทั่วโลกควรที่จะตระหนักถึงการใช้พลังงานนั้นให้มาก รวมทั้งหน่วยงานต่างๆควรที่จะหาแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ๆมาใช้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้มีพลังงานไว้ใช้ในอนาคตต่อไปได้อย่างนานขึ้น

พลังงานลมจากธรรมชาติ

creaturelounge.comพลังงานลม เป็นพลังงานจากธรรมชาติสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในการอำนวยความสะดวกสบายแก่ชีวิต เช่น การแล่นเรือใบขนส่งสินค้าไปได้ไกลๆ การหมุนกังหันวิดน้ำ การหมุนโม่หินบดเมล็ดพืชให้เป็นแป้ง ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสำคัญและนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น กังหันลมที่ใช้กันมากในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ กังหันลมแบบใบกังหันไม้ ใช้สำหรับฉุดระหัดวิดน้ำเข้านาข้าวบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา กังหันลมใบเสื่อลำแพนใช้ฉุดระหัดวิดน้ำเค็มเข้านาเกลือบริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม และกังหันลมแบบใบกังหันหลายใบทำด้วยแผ่นเหล็กใช้สำหรับสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลขึ้นไปเก็บในถังกักเก็บ

กังหันลมกับการใช้งาน เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอของความเร็วลมที่แปรผันตามธรรมชาติ และความต้องการพลังงานที่สม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว จะต้องมีตัวกักเก็บพลังงานและใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งสำรอง หรือใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น ตัวกักเก็บพลังงานมีอยู่หลายชนิด ส่วนมากขึ้นอยู่กับงานที่จะใช้ การใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เป็นตัวหมุนระบบนี้ปกติกังหันลมจะทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้ตลอดเวลาที่มีความเร็วลมเพียงพอ หากความเร็วลมต่ำหรือลมสงบแหล่งพลังงานชนิดอื่นจะทำหน้าที่จ่ายพลังงานทดแทน  การใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่นอาจเป็นเครื่องจักรดีเซล หรือพลังงานน้ำจากเขื่อนระบบนี้ปกติจะมีแหล่งพลังงานชนิดอื่นจ่ายพลังงานอยู่ก่อนแล้ว กังหันลมจะช่วยจ่ายพลังงานเมื่อมีความเร็วลมเพียงพอ ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะลดการจ่ายพลังงานจากแหล่งพลังงานอื่น เช่น ลดการใช้น้ำมันดีเซลของเครื่องยนต์ดีเซล

กังหันลมกับการผลิตไฟฟ้า หลักการทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้านั้น เมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุน และได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลม จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่ติดตั้งกังหันลม

 

 

 

พลังงานเป็นอีกปัจจัยหลักในองค์กรที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้เกินความจำเป็น

ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับเนื่องจากมีจำนวนประชากรมากขึ้นและการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณสำรองพลังงานที่มีอยู่ลดลง ขณะเดียวกันปัญหาภาวะโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นำมาซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นทุกขณะ หลายภาคส่วนได้ร่วมกันแสวงหามาตรการและวิธีดำเนินการ เพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างจริงจัง

การใช้พลังงาน

พลังงานเป็นอีกปัจจัยหลักในองค์กรที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้เกินความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสำนักงานที่มีขนาดใหญ่ หรือธุรกิจที่มีโรงงานแล้วยิ่งมีโอกาสที่จะเสียค่าใช้จ่ายไปกับการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองมากเลยทีเดียว แต่ทว่าทางแก้สำหรับปัญหาในการลดการใช้พลังงานนั้นจริงๆ แล้วง่ายกว่าที่เราคิด เพียงแค่ค่อยๆ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ ในบริษัทไปเรื่อยๆ รับรองได้เลยว่าการใช้พลังงานก็จะลดลงเอง โดยวิธีที่ว่าก็มีดังนี้

– ถ้าองค์กรเราเป็นลักษณะออฟฟิศแล้ว ก็ควรมีการปลูกฝังพนักงานในการลดใช้พลังงานด้วยเรื่องง่ายๆ อย่างเช่น ปิดไฟ ปิดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้หรือก่อนกลับบ้าน เป็นต้น

– ลองศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพิจารณาถึงการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเก่าที่กินไฟมาเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ ที่มีระบบ Ecosystem ที่จะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนหลอดไฟแบบปกติให้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนท์ เพราะจะสามารถช่วยประหยัดไฟได้ถึง 75%

แนวโน้มการดำเนินชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเวลานี้นั้นครอบคลุมในทุกส่วนของการใช้ชีวิต ทั้งด้านอาหาร ไลฟ์สไตล์ ไปจนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนของการเจริญเติบโตด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น การเริ่มต้นธุรกิจที่แปะป้าย “สีเขียว” หรือธุรกิจประเภทรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนนั้นจึงกลายเป็นเรื่องที่เข้ามาอยู่ในกระแสอย่างรวดเร็ว ทว่าเมื่อเราพูดถึงการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เข้าสู่ทางเดินสายนี้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีการคาบเกี่ยวหรือทับซ้อนกับธุรกิจประเภทอื่นอยู่เสมอ และการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าสีเขียวอันเป็นหัวใจหลักของธุรกิจนั้นก็ต้องทำอย่างเคร่งครัดกว่าปรกติเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพสินค้าให้เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าหากเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเฉพาะอีกด้วย หลากหลายประเภทธุรกิจเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจึงต้องวิ่งให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ล่วงหน้าไปก่อนเสมอ จึงดูเหมือนว่าการเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น ก็ไม่ได้ใจเย็นและเป็นกันเองกับผู้ผลิตเลยสักนิดเดียว

วิธีทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

จากสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจนกลายสภาพมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกนั้น ผู้คนต่างตระหนักถึงภัยอันตรายที่กำลังคืบคลานมาสู่มวลมนุษยชาติทีละก้าวอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งจากกระแสดังกล่าวทำให้ผู้คนได้เริ่มกลับมาให้ความสนใจในเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไว้ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อไปมากที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของบริษัทที่ประกอบกิจการทางด้านธุรกิจยิ่งต้องใส่ใจในเรื่องดังกล่าวให้มากเป็นพิเศษ เพราะต้องเข้าใจว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้มลภาวะในด้านต่างๆย่ำแย่อย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากการทำธุรกิจแทบจะทั้งสิ้น ธุรกิจต่างๆจึงต้องเร่งทำความเข้าใจและใส่ใจในวิธีการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้มากกว่านี้ก่อนที่จะได้รับผลกระทบจากสังคมตามมา ซึ่งจะกลายมาเป็นสภาพที่ยากจะแก้ไขและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้ โดยวิธีการที่จะช่วยให้บริษัทของผู้ประกอบการมีส่วยช่วยลดภาวะโลกร้อนและมลพิษในด้านต่างๆมีดังต่อไปนี้

ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง

การลดการใช้ทรัพยากรต่างๆภายในบริษัทถือเป็นแนวทางอย่างแรกที่ผู้ประกอบการควรจะนำมาใช้บริหารการจัดการภายในบริษัท โดยควรเริ่มจากการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดคุณค่าและคุ้มค่ากับราคามากที่สุดก่อน เช่น การนำกระดาษเอกสารมาใช้ทั้ง 2 หน้า ไม่ควรเว้นว่างไว้ในหน้าใดหน้าหนึ่ง ก็เป็นหนึ่งในวิธีการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองได้

นอกเหนือจากจะช่วยลดการตัดต้นไม้มาทำกระดาษแล้วยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทในการจัดซื้อกระดาษเอกสารต่างๆด้วย หรือทางเลือกในปัจจุบันในการทำงานเอกสารบางอย่างก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้กระดาษอีกต่อไป อาจจะใช้การจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของหน่วยความจำและไฟล์ประเภทต่างๆได้ ซึ่งนั่นคือทางเลือกที่น่าสนใจมากอีกทางหนึ่งของบริษัทที่ต้องการจะก้าวเดินไปเป็น Smart Business ในอนาคต

นำกลับมาใช้ใหม่

อุปกรณ์สำนักงานบางชนิดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากควรใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เมื่อถึงเวลาครบรอบปีที่จะต้องทำความสะอาดออฟฟิศ มีเอกสารหรือซองจดหมายและกล่องที่ใช้เก็บของเป็นจำนวนมากที่จะต้องทำการถูกโละและนำไปทำลายทิ้ง ผู้ประกอบการควรที่จะตรวจสอบก่อนนำไปทำลายว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ยังอยู่ในภาพที่พอจะใช้การได้ จากนั้นจึงดำเนินการแยกอุปกรณ์ดังกล่าวออกมาจากในส่วนที่จะนำไปทำลาย

อุปกรณ์ที่ควรจะแยกออกมาก็เช่น คลิปหนีบกระดาษ ซองจดหมาย แฟ้มเก็บเอกสารต่างๆ เป็นต้น เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ถ้ายังไม่เสียหายสามารถเก็บไว้ใช้ได้ต่อ นอกจากนี้แล้วการเลือกซื้ออุปกรณ์ก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เช่นเดียวกัน โดยขอแนะนำให้เลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เมื่อใช้หมดสามารถหาซื้อมาเติมใหม่ได้ เช่น พวกปากกาเมจิค ดินสอกด เทปกาว ที่เย็บกระดาษ เป็นต้น เพราะมีความคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณได้มากกว่าการที่จะไปซื้อของที่ใช้หมดครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยนั่นเอง

ใช้ของที่สามารถรีไซเคิลได้

การเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ภายในออฟฟิศและธุรกิจของทางบริษัทคือทางออกอย่างหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและการเกิดมลภาวะของขยะอันไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ผู้ประกอบการสามารถใช้ระบบการส่งอีเมล์ มาใช้แทนการส่งจดหมายของแต่ละแผนกภายในองค์กร

ถ้าบริษัทของผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายที่จำเป็นต้องใช้วัสดุภัณฑ์บรรจุสินค้าให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อก็ควรทำการรณรงค์ให้ผู้บริโภคนำถุงผ้ามาใช้ใส่แทนถุงพลาสติกโดยอาจจะให้ส่วนลดกับลูกค้าก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นถุงพลาสติกได้จริงๆ ก็ควรเลือกใช้ถุงพลาสติกที่มีคุณภาพสูงและสามารถย่อยสลายเองได้

ใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญของการทำธุรกิจนั่นก็คือในเรื่องของการขนส่ง ซึ่งการขนส่งที่ว่านี้เองที่กลายสภาพมาเป็นสาเหตุหลักของปัญหามลภาวะแวดล้อมที่รุนแรงในช่วงเวลาปัจจุบัน อันเกิดจากการขนส่งโดยใช้ยานพาหนะที่ไม่มีประสิทธิภาพมาใช้ภายในบริษัท

ดังนั้นทางที่ดีที่สุดผู้ประกอบการควรจัดซื้อรถยนต์และรถกระบะหรือรถบรรทุกข์ที่มีประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ผ่านการรับรองในเรื่องของคุณภาพเครื่องยนต์ตามหลักสากลที่มีประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่หมดจด นอกจากนี้ยังควรมองหาพลังงานทางเลือกอื่นๆมาใช้แทนน้ำมันเพราะมีราคาที่ถูกกว่าแถมยังสะอาดกว่าด้วย เช่น ก๊าซเอ็นจีวี น้ำมันดีเซลB5 เป็นต้น

ประหยัดพลังงาน

วิธีการประหยัดพลังงานนี้ควรที่จะกำหนดออกมาเป็นนโยบายข้อบังคับที่แน่นอนของทางบริษัทและทำการติดประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ เพราะต้องถือเป็นพันธกิจสำคัญของทางบริษัทที่พนักงานทุกคนมีหน้าที่จะต้องกระทำให้ประสบความสำเร็จ โดยการประหยัดพลังงานนี้ต้องเริ่มจากการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดที่สุด ถ้าสิ่งไหนไม่มีความจำเป็นต้องปิดและทำการถอดปลักออก เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ และปริ้นเตอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้การใช้พลังงานโดยที่ไม่คุ้มค่ากับบุคคลากรก็ควรจะต้องยกเลิกด้วย อาทิ การเปิดเครื่องปรับอากาศในสำนักงานทั้งๆที่มีพนักงานทำงานอยู่ในบริษัทเพียงแค่คนเดียว และการเปิดเครื่องปรับอากาศเกินเวลาที่กำหนด เป็นต้น

ประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบ

เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับมาตรการทั้งหมดตามที่กล่าวมา ผู้ประกอบการควรประกาศแผนงานการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยอาจจะทำให้อยู่ในรูปแบบของโครงการและแคมเปญของทางบริษัท เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมผลักดันในโครงการดังกล่าวร่วมกับทางบริษัท อันเป็นแนวทางการบริหารที่ยั่งยืนในอนาคตนั่นเอง

เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันถือเป็นเทรนด์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างสูงจากสังคมทั่วโลก และถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดำเนินเรื่องดังกล่าวให้เป็นจริงให้จงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่ควรเอาเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทอื่นๆด้วย ซึ่งจะได้รับการยอมรับและสรรเสริญไม่มีที่สิ้นสุดจากสังคมอย่างแน่นอน

พลังงานที่ยั่งยืนและความมั่นคงของระบบพลังงานมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในโลกยุคปัจจุบัน พลังงานที่ยั่งยืนและความมั่นคงของระบบพลังงานมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เป็นอย่างสูงซึ่งการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านพลังงานดังกล่าวได้ ประเทศนั้นๆ ย่อมต้องมีระดับพลังงานที่เพียงพอและมีการหมุนเวียนได้ของฐานพลังงาน รวมทั้งต้องมีระบบการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ “พลังงานหมุนเวียน” ได้รับความสนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะผลิตเพื่อการพาณิชย์มากขึ้น ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานน้ำมันซึ่งกำลังร่อยหรอลงไป

เมื่อพิจารณาสภาพการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่มีการใช้พลังงานจำนวนมากและให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียน พบว่าการแข่งขันในกิจการพลังงานของสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อมีการบังคับใช้ Public Utility Regulatory Policies Act 1978 (PURPA) ซึ่งเป็นกฎหมายในระดับสหพันธรัฐที่ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม พลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยพลังงานที่ใช้อยู่มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ได้จากพลังงานหมุนเวียน และส่วนใหญ่ได้มาจากพลังงานน้ำซึ่งโรงงานผลิตมีอายุการใช้งานมานานแล้ว ในระดับมลรัฐ หลายๆ มลรัฐของสหรัฐอเมริกาก็ได้ตรากฎหมายเฉพาะเพื่อกำหนดกรอบนโยบายและมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนด้วย อาทิ รัฐนิวยอร์ก แคลิฟอร์เนีย เนวาดา แมรี่แลนด์ เวอร์จิเนีย วิสคอนซิน อิลินอยส์ เป็นต้น

หนึ่งในมาตรการสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สหรัฐอเมริกานำมาใช้อย่างแพร่หลายคือ Renewables Portfolio Standard (RPS) หรือ “มาตรการกำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน” โดยมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลจะต้องมีการผลิตหรือจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานหมุนเวียนควบคู่กันไปด้วยในสัดส่วนหนึ่ง แต่ไม่ระบุวิธีการ ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้ผู้ผลิตอาจจัดหาพลังงานหมุนเวียนนั้นจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ก็ได้เพื่อให้ได้สัดส่วนการผลิตหรือจำหน่ายเป็นไปตามกรอบนโยบายที่กฎหมายกำหนด RPS มีข้อดีหลายประการ อาทิ ทำให้มีการแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างผู้พัฒนาพลังงานหมุนเวียน สามารถบังคับใช้ได้ในทุกๆ สภาพตลาดและการแข่งขัน และเป็นนโยบายที่มีความเป็นกลาง เป็นต้น

ธุรกิจในปัจจุบันของการใช้พลังงานทดแทนเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ

พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานทดแทนจาก แหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมา ใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ และไฮโดรเจน เป็นต้น ศักยภาพ และสถานภาพการใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทน การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอื่นๆ เพื่อให้มีการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม สำหรับผู้ใช้ในเมือง และชนบท ซึ่งในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาพลังงานทดแทนดังกล่าว ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์เพื่อการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย งานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายใต้แผนงานนี้คือ โครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงาน และมีความเชื่อมโยงกับแผนงานพัฒนาชนบทใน

โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าประจุ แบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า โดยงานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทนจะเป็นงานประจำที่มีลักษณะการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในเชิงกว้างเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทั้งในด้านวิชาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์เครื่องมือทดลอง และการทดสอบ รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน และรองรับความพร้อมในการจัดตั้งโครงการใหม่ๆ ในโครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงานและโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น การติดตามความก้าวหน้าและร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ พัฒนาต้นแบบ ทดสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น และเป็นงานส่งเสริมการพัฒนาโครงการที่กำลังดำเนินการให้มีความสมบูรณ์ยิ่ง ขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้โครงการที่เสร็จสิ้นแล้วได้นำผลไปดำเนินการส่งเสริม และเผยแพร่และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานนี้เป็นต้นกำเนิดของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุด

แนวโน้มและการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทนในอนาคต


ปัจจุบันพลังงานทดแทนเป็นที่สนใจและได้รับความใส่ใจมากขึ้น ทั้งนี้สาเหตุก็อันเนื่องมาจากพลังงานที่ใช้อยู่กำลังจำหมดไปในอีกไม่ช้า และการนำมาใช้ต้องแลกกับต้นทุนที่สูงกว่าแต่ก่อน ตลอดจนถึงการพยายามประชาสัมพันธ์แนะนำพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
ซึ่งแนวโน้มธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่น่าสนใจและมีโอกาสทำกำไรได้สูง ที่น่าสนใจมีดังนี้
1.พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับความสนใจมากที่ผ่านมา เนื่องจากการกระตุ้นธุรกิจจากภาครัฐด้วยการอุดหนุนราคาส่วนต่างการรับซื้อไฟฟ้าโดยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มที่ได้รับเงินส่วนต่างสูงอันดับต้นๆของจำนวนพลังงานทดแทนหลายชนิดจากภาครัฐ
2.พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่ผ่านมาทั้งนี้เนื่องจากสามารถหาวัตถุดิบในการผลิตได้ง่าย โดยเฉพาะชุมชนการเกษตรโดยใช้ชานอ้อย แกลบ สำหรับก๊าซชีวภาพเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบหาง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากขยะและยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาขยะอีกด้วย
3.พลังงานจากขยะ เพราะนอกจากเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพแล้ว ยังสามารถนำมาผลิตพลังงานได้โดยตรงอีกด้วย เช่น พลาสติก สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันได้ โดยการสกัดปิโตรเลียมที่อยู่ในพลาสติก และสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลในอุตสาหกรรมได้
4.เอทานอลและไบโอดีเซล เป็นน้ำมันที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบันมีการผสมเชื้อเพลิงอื่นเข้าไปทั้งน้ำมันเบนซิน เช่น แก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล หรือไบโอดีเซลเป็นการผสมเอทานอลลงไปในน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเอทานอลได้จากผลผลิตทางธรรมชาติเช่นอ้อย มันสำปะหลัง
จากที่กล่าวมานี้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลมีแนวโน้มความต้องการของตลาดมากที่สุดทั้งนี้ โอกาสของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเป็นไปได้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ยังจำต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการให้เงินสนับสนุน เพื่อให้สามารถเติบโตผ่านช่องทางของตลาดทุน และร่วมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงาน โดยมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งจากการร่วมมือขององค์กรภาคีต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเกิดการลงทุน และผลิตพลังงานทดแทนขึ้นใช้เองได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

อุตสาหกรรมการผลิตแผงโซลาร์ส่งออกไปยังต่างประเทศ

สภาวะโลกร้อนในปัจจุบันทำให้พลังงานหมุนเวียนได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆมากขึ้น อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ทำให้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในเรื่องพลังงานทดแทนที่ทั่วโลกยอมรับอย่างแพร่หลาย ถึงแม้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีความนิยมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นพลังงานที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

การติดตั้งแผงโซลาร์ในปี 2007 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มเรื่อยๆ ทำให้อุตสาหกรรมประเภทนี้เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง การผลิตแผงโซลาร์มีข้อจำกัดในเรื่องของวัตถุดิบที่มีความขาดแคลน ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้บริษัทต่างๆหันไปหาการผลิตโซลาร์เซลล์แบบฟิล์มบาง ที่เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดต้นทุนมากกว่า

ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มาจากนโยบายการสนับสนุนของทางภาครัฐ อีกทั้งตลาดในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มีอยู่ในประเทศที่จำกัด โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุดอยู่ที่ประเทศเยอรมัน รองลงมาคือสเปน ในขณะทางฝั่งเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น ในประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการผลิตพลังงานทางเลือกที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของทางภาครัฐทำให้ตลาดประเภทนี้มีการเติบโตที่สูง ถึงแม้พลังงานจะมีต้นทุนการติดตั้งที่สูงก็ตาม

การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย เป็นการผลิตที่มุ่งส่งออกเป็นสำคัญ เนื่องจากมีขนาดและการเติบโตที่จำกัด ถึงแม้ประเทศไทยจะมีความได้เปรียบในสภาพอากาศที่ได้ใช้ประโยชน์ด้านแสงอาทิตย์เต็มที่ แต่ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่น้อย ส่วนทางด้านการผลิตเองได้เกิดการขาดแคลนโพลิชิลิคอนซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ทำให้ความสามารถในการจัดซื้อวัตถุดิบมีจำกัดของธุรกิจปัจจุบัน โดยทางผู้ผลิตต้องมีเงินทุนในการชำระล่วงหน้าและมีการซื้อในระยะยาวจึงจะสามารถทำการค้าต่อไปได้

การเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับนโยบายส่งเสริมของทางภาครัฐ เพราะตลาดในไทยมีจำกัด จึงต้องสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาด หากรัฐบาลมีการสนับสนุนมากเพียงพอก็น่าจะทำให้การลงทุนสร้างแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพ่อขายไฟฟ้านำเข้าและการติดตั้งแผงพลังงานในครัวเรือนมีอัตราแพร่หลายมากขึ้น และเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

กระแสตื่นตัวด้านวิกฤติพลังงานของโลกทำให้ธุรกิจพลังงานส่งผลต่อการลงทุน

13

ท่ามกลางกระแสตื่นตัวด้านวิกฤติพลังงานของโลก รวมถึงภาวะโลกร้อน ส่งผลให้นักลงทุนไทยต่างหันมาจับตาธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนกันมากขึ้น  ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือพีดีพี 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 9,415 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ถือเป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่ภาครัฐพยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นมา โดยกำหนดเป้าหมายอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ปี จะมีถึง 1,200 เมกะวัตต์ โดยได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าในรูป Adder อยู่ที่ 3.50 บาทต่อหน่วย ปัจจุบันมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ ด้วยข้อจำกัดของความเร็วลม และการหาสถานที่ติดตั้งกังหันลม

เป้าหมายที่จะพัฒนาพลังงานลมในประเทศจำนวนมาก ที่ระยะแรกได้ตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศให้ได้กว่า 1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งใกล้เคียงกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ปี (2555-2564) ของกระทรวงพลังงานที่กำหนดเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากลมให้ได้ 1,200 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แล้ว 5 โครงการ คิดเป็นปริมาณการขายไฟฟ้า 450 เมกะวัตต์ ได้แก่ 1.โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเวสต์ ห้วยบง 3 กำลังการผลิต 103.5 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 6,500ล้านบาท ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 2.โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเวสต์ ห้วยบง 2 ตั้งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกัน ขนาดกำลังการผลิต 103.5 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 6,500 เมกะวัตต์ นอกจากนี้อีก 3 โครงการบริษัทวางแผนลงทุนในช่วง 3 ปี( 2555-2557) ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา รวมปริมาณการขายไฟฟ้า 270 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 20,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 02/1 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 02/2 และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 02/3อย่างไรก็ตามยังมีโครงการที่เตรียมยื่นเสนอขายไฟฟ้าพลังงานลมอีก 1 โครงการ ภายใต้ชื่อบริษัท กฤษณา วินด์ จำกัด ปริมาณเสนอขาย 40 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอสีคิ้ว จัหวัดนครราชสีมา ใช้เงินลงทุน 2,600 ล้านบาท และโครงการวะตะแบก จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณเสนอขาย 60 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 4,500 ล้านบาท ทั้งนี้หากรวมทั้ง 7 โครงการดังกล่าวจะมีปริมาณการขายไฟฟ้าเข้าระบบ 550 เมกะวัตต์ รวมเม็ดเงินลงทุนกว่า 40,100 ล้านบาท และมีแผนจะพัฒนาอีก 500 เมกะวัตต์ในช่วงปี 2559-2563